top of page

STYRELSEN & KONTAKTER 2024

Ordförande

Birgitta Wennbom
Österbybruk
070-362 77 24

hotriots@outlook.com

Vice Ordförande

Camilla Lindkvist

Älvsbyn
073-040 92 61

allimac_73@hotmail.com

 

Sekreterare

Ola Nilsson

Släggatan 10A

452 32 Strömstad

070-210 15 06

knon@hotmail.se

Kassör

Bengt Håkansson

Frölunda Kyrkogata 37

421 47 Västra Frölunda

072-579 70 01

bengt2.hakansson@icloud.com

 

Ledamot 

Gunnar Dan Jensen

0474-104 63

+45 2677 46 19

gunnardanjensen@hotmail.com
 

Suppleant 1

Annika Segerhagen

Klagstorp

ackesnacke@gmail.com

Suppleant 2

Kerstin Åslund Stenmark

Uppsala

kerstin.stenmark@outlook.com

Revisor

Annica Frohm

Onsala

0707-229911

annicafro@yahoo.se

Mats Eriksson

070 7873300

matso.eriksson@gmail.com

​​

 

Valberedning

Sammankallande
Britt-Marie Lövgren

Skvathult 1

590 14 Boxholm

072-547 88 86

crazinessbeauty@hotmail.com

Vakant

Avelsråd

Gunnar Dan Jensen

0474-104 63

+45 2677 46 19

gunnardanjensen@hotmail.com

 

Valphänvisning

Lena Lundquist

Gårdavägen 4 lgh 1201

475 42 Hönö

070-4327574

lena67lundquist@gmail.com

 

 

Ansvarig Mentalitet

Britt-Marie Lövgren

Skvathult 1

590 14 Boxholm

072-547 88 86

crazinessbeauty@hotmail.com

 

 

Redaktion Welshen

Maritha Andersson

barkys.maritha@hotmail.com  

 

Hemsida

Hanna-Lina Larsson

hllpowerdreams@gmail.com

Internationella

kontaktpersoner

 

Norge

Lilleba Larsen

Bergerveien 5 A

N-1408 Kråkstad

H: +47/926-09106

lilleba.kennelecco@gmail.com

 

 

Danmark

Ingrid & Carl Borchorst

Kögevej 42

DK-4672 Klippinge

H: +45/53-67 8616

 

 

Finland

Irmeli Salasma

Koukkutie 1

SF-04220 Kerava

H: +358/02-94 242

Mail till klubben - Allmänna ärenden

Hänvisning till

Ordförande

Birgitta Wennbom

hotriots@outlook.com

Eller sekreterare
Ola Nilsson

knon@hotmail.se

Mail till klubbtidningen Welshen

Redaktion

Maritha Andersson

barkys.maritha@hotmail.com 

bottom of page