top of page

MEDLEM

Medlem

Svenska Welshterrierklubben är den officiella rasklubben för Welshterrier.

 

Klubben bildades 1973 och skall verka för rasens bästa i en positiv och vara ett forum för alla Welshterrier- intresserade, såväl uppfödare som vanliga hundägare. 

Klubben ger ut tidningen Welshen 4 gånger/år

Klubbträffar och en årlig rasklubbsutställning anordnas.

Vid årsmöte 2007-12-15 fastställdes följande regler för uppfödare som sponsrar sina valpköpare:

Årsmötet beslutar att rekommendera frivillig sponsring till klubben av uppfödare, det vill säga betalning av första årets medlemsavgift för nya valpköpare. Uppfödare som sponsrar klubben på detta sätt skall särskilt uppmärksammas för detta i medlemstidningen WELSHEN och på SWK:s hemsida.

 

Avgiften för 2023 är

 

Medlemsavgift .......................... 325:-/år

Familjemedlem ..........................125:-/år

och betalas in på plusgiro 55 08 87 - 4

Utländsk medlem ..................... 325:-/år

Utländsk familjemedlem...........125:-SEK/år

Utländska medlemmar betalar till

IBAN SE21 9500 0099 6026 0550 8874

BIC NDEASESS​

Tidningen Welshen

Tidningen Welshen tas fram av medlemmarna i Svenska Welshterrierklubben.

Welshen kommer ut med 4 nummer per år.

 

Redaktion

Maritha Andersson

barkys.maritha@hotmail.com

bottom of page