top of page

MEDLEM

Medlem

Svenska Welshterrierklubben är den officiella rasklubben för Welshterrier.

 

Klubben bildades 1973 och skall verka för rasens bästa i en positiv och vara ett forum för alla Welshterrier- intresserade, såväl uppfödare som vanliga hundägare. 

Klubben ger ut tidningen Welshen 4 gånger/år

Klubbträffar och rasklubbsutställning anordnas.

Vid årsmöte 2007-12-15 fastställdes följande regler för uppfödare som sponsrar sina valpköpare:

Årsmötet beslutar att rekommendera frivillig sponsring till klubben av uppfödare, det vill säga betalning av första årets medlemsavgift för nya valpköpare (125:-).

Uppfödare som sponsrar klubben på detta sätt skall särskilt uppmärksammas för detta i medlemstidningen WELSHEN och på SWK:s hemsida.

Avgiften för 2024 är

 

Medlemsavgift .......................... 325:-/år

Familjemedlem ..........................125:-/år

och betalas in på plusgiro 55 08 87 - 4

Utländsk medlem ..................... 325:-/år

Utländsk familjemedlem...........125:-SEK/år

Utländska medlemmar betalar till

IBAN SE21 9500 0099 6026 0550 8874

BIC NDEASESS​

​BPH
För medlem sponsrar klubben med 200 kr för genomförd BPH mot uppvisande av
kvitto

Tidningen Welshen

Tidningen Welshen tas fram av medlemmarna i Svenska Welshterrierklubben.

Welshen kommer ut med 4 nummer per år.
Manusstop för nummer 2 är 2/8-24 och nr 3/4 är 1/11-24

 

Redaktion

Maritha Andersson

barkys.maritha@hotmail.com

bottom of page