top of page

KOMMITTEÉR

Avelskommittén

 

Gunnar Dan Jensen

Ölsjöbo 8

364 33 Åseda

0474-104 63

0045 2677 46 19

gunnardanjensen@hotmail.com

För att få en ännu friskare ras ber vi att de ägare till welshterrier som får en sjukdomsdiagnos på sin hund som berör rasen skall printa ut och fylla i blanketten som finns tillgänglig på klubbens hemsida. Denna sändes till någon av avelsråden, namn och adress finns på hemsidan. Denna blankett möjliggör att vi kan arbeta öppet inom rasen och kan bland annat informera hundens uppfödare om diagnosen. Att inte kunna diskutera hundens åkomma med berörda hindrar effektivt möjligheten att komma tillrätta med ärftliga defekter inom rasen. Det är viktigt att vi får tillståndet skriftligt då det annars finns en sekretess även mot uppfödaren. Har du inte dator kan man ringa till oss och få blanketten hemskickad till sig.

 

Vi ber på detta sätt att alla welshägare hjälps åt för rasens bästa.

 

Kommittén mentalitet (MH & BPH)

 

Ansvarig

Britt-Marie Lövgren 

SvTeK beslutade vid styrelsemöte 8-9 juli 2008 att Mentaldelen inom SvTeK i fortsättningen skall hanteras av en helt ny kommitté kallad MH-kommittén. Målen för MH-kommittén är bland annat att kommittén i SvTeKs rasklubbar specifikt skall arbeta för att öka intresset för mentalbeskrivning som ett komplement i avelsarbetet och MH-kommittén skall arbeta för att tillgodose behovet av funktionärer vid MH för terrierraser genom att arrangera figurantutbildningar i samarbete med SBK.

 

Intentionen är att försöka samla all MH-verksamhet för samtliga terrierraser inom SvTeK och tillsammans bygga upp en gemensam funktionärskår i syfte att få en så stor geografisk täckning som möjligt.

 

Det finns idag inom olika rasklubbar ett antal utbildade figuranter, testledare och beskrivare. Du som idag är auktoriserad, eller du som kanske av någon anledning inte har kvar din auktorisation längre men vill återuppta den, och är intresserad att deltaga i ett gemensamt arbete inom SvTeK för att bygga upp MH-verksamheten för alla terrierraser är mycket välkommen att kontakta någon i MH-kommittén. Detta gäller också samtliga rasklubbars alla medlemmar, som själva deltagit i minst ett MH med en hund, och som känner för att utbilda sig till figurant vid MH. Anmäl ditt intresse för figurantutbildning till någon i MH-kommittén och MH-kommittén kommer att arrangera utbildning när tillräckligt antal deltagare finns.

ALLA terrierägare och terrieruppfödare (som vill beskriva hela eller delar av kullar) är mycket välkomna att anmäla till MHK-ledamoten i den region i vilken man önskar göra en beskrivning.

MH-kommittén är mycket tacksamma för din intresseanmälan så snart som möjligt. Den underlättar väsentligt MH-kommitténs verksamhetsplanering och möjligheterna att ge en bra medlemsservice.

Vid anmälan till MH önskas följande uppgifter:

 

1. hundens namn (enl. reg.beviset),

ras och kön

2. registreringsnummer

3. födelsedatum

4. ev. chipnummer

5. ägarens namn och adress

6. telefon bostad/mobil

7. e-postadress

Södra regionen:

Ken Lundahl, sammankallande MHK

Korsnäbbsvägen 6,

269 40 Båstad

Tel. 0431-729 09, 070-887 29 09

e-post:ken.lundahl@tele2.se

Västra regionen:

Lena Lundquist, ledamot MHK

Kalendervägen 55,

415 11 Göteborg

Tel: 070-432 75 74

e-post: Lena67lundquist@gmail.com

Östra regionen:

Ammie Hultin, ledamot MHK

Pjäsbacken 21, 1 tr

174 58 Sundbyberg

Tel: 08-733 20 21, 0733-40 25 15

e-post: ammie.hultin@skbtk.com

bottom of page