top of page

MH - Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivna Welshar

Hittills (2021-04-27 enligt SKK hunddata) har 41 welshar deltagit på MH

Tre welshar deltog på MH den 29/9-13 på Kungsbacka BK. Det var Gorms Kompis, Gorms Molle och Toreadors Kickapoo Tantra. Samtliga genomförde beskrivningen med godkända skott. Någon av hundarna lekte bra med sin förare medan andra var mer ovana vid lek. Det finns en missuppfattning att kamplekar inte fungerar med welshar. Det gör det dock men man skall inte lägga in social kamp i leken.

 

Alla welsharna visade vissa rädslor vilket är helt ok. De löste situationerna helt utmärkt och övervann rädslan.

 

Som sista moment genomfördes de fyra skotten utan problem. De deltagande ägarna tyckte att detta var spännande och var nöjda med sina hundars prestationer. De råd beskrivaren gav var: mera lek, mer miljöträning och betydligt bättre kontakt mellan ägare och hund.

 

Sissi och Ewa

molledumpe ny.jpg
kompisspavr.jpg

BPH - Beteende- och personlighets-beskrivning hund 

BPH - Beteende- och personlighets-beskrivning hund 

Hittills (2021-04-27) har totalt 42 welshar deltagit i BPH

 

Äntligen har några welshar kommit igång och genomfört BPH.  

För närvarande är det 42 welshar som genomfört BPH.

PBH1.jpg
PeBPH1.jpg
bottom of page